+31 (0)118 – 471823 optoloog@gmail.com

Syntonics

Fototherapie

Syntonics of “fototherapie” staat voor een behandeling met gekleurd gefilterd licht. Syntonics Optometry Therapy heeft z’n oorsprong in de Verenigde Staten en wordt daar al meer dan 80 jaar toegepast.

Het principe

Syntonics Optometry Therapy wordt toegepast voor diverse doeleinden. Alles op deze aarde leeft dankzij zonlicht. Zonder zonlicht is er geen leven op aarde mogelijk.

Het “licht” bestaat uit verschillende golflengten. Slechts een beperkt aantal golflengten zijn voor ons zichtbaar en waarneembaar als gekleurd licht. Zo heeft rood licht een andere golflengte dan blauw of groen licht.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat het toepassen van licht van een bepaalde golflengte een specifieke uitwerking heeft op diegene, die aan dit licht wordt blootgesteld. Daarom wordt licht gebruikt om bepaalde processen te versnellen, dan wel af te remmen. Een bekend voorbeeld uit de tuinbouw is de oranje “groeilamp”.

Bij de mens is het best toegeruste orgaan voor het ontvangen van licht, het oog. Syntonics Optometry Therapy functioneert daarom het beste via de ogen. Gedurende de Syntonics Optometry Therapy behandelingen wordt een voor de patient opgemeten golflengte toegepast. De Syntonics Optometry Therapy behandeling op zich is eenvoudig en niet belastend. Er hoeft alleen maar via een, speciaal hiervoor ontwikkeld apparaat, naar een specifiek gekozen licht gekeken te worden. Terwijl men kijkt naar het licht worden enkele oefeningen uitgevoerd. De behandeling heeft hierdoor een optimaal effect. De verkregen resultaten na de Syntonics Optometry Therapy behandeling zijn effectief met een grote kans op blijvend resultaat!

Het kijken naar het gefilterde gekleurde licht, kan geen enkele schade toebrengen aan onze ogen. De filter verspreidt een afgewogen lichtintentie, binnen het niet schadelijke deel van het zonlicht. Ter vergelijk: computerschermen en TV’s kunnen bij veelvuldig gebruik wel schadelijke gevolgen hebben voor de ogen.

Werking

Het bij de Syntonics Optometry Therapy gebruikte gekleurde filterlicht wordt via miljoenen lichtreceptoren in onze ogen doorgegeven aan onze hersenen en heeft daar z’n uitwerking. Bij de Syntonics Optometry Therapy behandeling wordt vooraf een 21- punten oogmeting en een “gezichtsveldmeting” gedaan.

Het Zeeuws Optologisch Centrum is aangesloten bij: